05 Ekim 2018

İTÜ İşletme Fakültesi Maçka

Editörler Anlatıyor 
    Lütfihak Alpkan, Prof. Dr.

Mustafa Özbilgin, Prof. Dr.

Tugrul Daim, Prof. Dr.

Ferhan Çebi, Prof. Dr.