• Mühendislik Yönetimi Mesleği
 •  Mühendislik Yönetimi Öğretim ve Eğitimi
 •  Mühendislik Yönetiminde Uluslararası Konular
 •  Yüksek Teknoloji Ortamlarında Girişimcilik
 •  Bilim ve Teknoloji Politikası
 •  İnovasyon Yönetimi
 •  Yıkıcı Teknolojileri
 •  Yeni Teknolojiler
 •  Bilgi ve Ar&Ge Yönetimi
 •  Entelektüel Mülkiyet Hakları
 •  Teknoloji Transferi
 •  Teknolojik Yenilikler
 •  Teknoloji İçselleştirme
 •  Teknoloji İttifakları
 •  Teknoloji Değerlendirme
 •  Teknoloji Yayılımı
 •  Teknolojik Öngörü
 •  İmalat ve Tedarik Zinciri Sistemleri
 •  Yüksek Teknoloji Kuruluşlarında Yalın Altı Sigma
 •  Sağlıkta İnovasyon
 •  Yönetim Bilişim Sistemleri
 •  Çevik Sistemlerde Sürdürülebilirlik
 •  Mühendislik Takımları ve Çalışma Grupları
 •  Mühendislik Ekonomisi
 •  Girişimcilik Finansı
 •  Teknoloji Pazarlaması
 •  Program/Proje Yönetimi
 •  Stratejik Teknoloji Yönetimi
 •  Teknolojik Ortamlarda Değişim Yönetimi
 •  Dijital Dönüşüm Yönetimi
 •  İş Analitiği

 

dahil olmak üzere çağdaş konular ve yeni eğilimlerle ilgili olup bunlarla sınırlı değildir.