Toplantı Eş Başkanları: Prof. Dr. Ferhan Çebi (İTÜ) ve Prof. Dr. F. Tunç Bozbura (BAU)

Toplantının Kapsamı:

Ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Zirveye Türkçe veya İngilizce dilde yazılmış bildiriler kabul edilmekte olup, bildiriler yazıldıkları dilde düzenlenecek oturumlarda sunulacaktır.

Zirveye sunulan tüm özetler hakemler tarafından değerlendirildikten sonra, uygun görülen çalışmalar tam metin göndermek üzere davet edileceklerdir. Gönderilen tam metin halindeki bildiriler en az iki adet hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakem değerlendirme sürecinde başarılı bulunan bildiriler, zirvede sözlü sunum için kabul edilecek ve elektronik bildiriler kitabında yayımlanacaktır. Zirvede sunulan bildiriler arasından seçilen çalışmalar ayrıca makale olarak değerlendirilecektir.